tiesioginė išmoka

tiesioginė išmoka
tiesioginė išmoka statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka, susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka ir atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka. atitikmenys: angl. direct payment vok. direkte Auszahlung; Direktzahlung pranc. paiement direct ryšiai: susijęs terminassusietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka susijęs terminasatsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka susijęs terminaspagrindinė tiesioginė išmoka šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-187 „Dėl Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2008 m. taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 40-1475); Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 str.

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio veiklos subjekto pajamų lygiui palaikyti teikiama finansinė parama. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=407717 atitikmenys: angl. direct payment vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka už pieną — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka, mokama pareiškėjui už rinkai patiektą pieną atskaitos laikotarpiu. ryšiai: platesnis terminas – atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Išmoka, mokama pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų už paramos teikimo reikalavimus atitikusį gamybos mastą (žemės ūkio naudmenų plotą, gyvulių skaičių) ar rinkai patiektą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Išmoka, mokama pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų už paramos teikimo reikalavimus atitinkantį gamybos mastą (pasėlių plotą, gyvulių skaičių) einamaisiais metais. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pagrindinė tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Išmoka, mokama pareiškėjui iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą (VIPS) už paramos teikimo reikalavimus atitinkančius einamaisiais metais deklaruotus …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • galvijų auginimo ekstensyvinimo išmoka — statusas Aprobuotas sritis gyvulininkystė apibrėžtis Tiesioginė išmoka, skiriama kaip specialiosios išmokos priedas, kai gyvulių tankis pašarinių naudmenų hektare yra ne daugiau kaip 1,4 sutartinio gyvulio. atitikmenys: angl. extensification… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • specialioji išmoka — statusas Aprobuotas sritis gyvulininkystė apibrėžtis Papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka, skiriama už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės skerdykloje paskerstą ar į trečiąsias šalis eksportuotą 9 ir daugiau mėnesių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Direktzahlung — tiesioginė išmoka statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka, susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • direct payment — tiesioginė išmoka statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka, susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • direkte Auszahlung — tiesioginė išmoka statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka, susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”